galerijaDAGMAR

 
 

Glagoljica na svili / Dagmar Franolić

Glagolica na svili - glagoljsko slovo L - Dagmar Franolić

Glagolica na svili - glagoljsko slovo L - Dagmar Franolić

Glagoljica na svili - glagoljsko slovo M - Dagmar Franolić

Glagoljica na svili - glagoljsko slovo M - Dagmar Franolić

Glagoljica na svili - glagoljsko slovo S - Dagmar Franolić

Glagoljica na svili - glagoljsko slovo S - Dagmar Franolić

U galeriji DAGMAR nudimo i slike na svili Dagmar Franolić – glagoljske inicijale
koje naša autorica slika još od 90-ih godina.

objavljeno u: novo u galeriji. | Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.